Garantinės sąlygos

GARANTINĖS SĄLYGOS

  1. MB „Termoekspertai“, į.k. 305674372 (toliau – Įmonė) atliktiems montavimo darbams suteikia 24 mėnesių (2 metų) garantiją nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

2. Įmonės parduotai įrangai suteikiama pilna gamintojo garantija.

3. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į nemokamą įrangos techninį aptarnavimą nustojus įrangai efektyviai veikti. Suremontuotiems arba pakeistiems įrenginiams garantija galioja likusį laiką.

4. Į garantinį techninį aptarnavimą neįeina šilumokaičio ar įrenginių filtrų valymas.

5. Garantinis aptarnavimas atliekamas iš anksto susitarus su klientu ir tik klientui pateikus įmonės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą.

6. Klientai visada gali kreiptis, konsultuotis iškilusiais klausimais dėl įrangos eksploatacijos ar techninio aptarnavimo.

7. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, techninis aptarnavimas atliekamas už papildomą kainą, kuri, jei įmanoma, suderinama iš anksto prieš atvykstant pas klientą.

8. Įrangai garantija galioja, jei:

8.1. įmonės parduota įranga sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;

8.2. parduotos įrangos montavimo darbus atliko kvalifikuoti ir/ar sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montavimo meistrai ar įmonės.

9. Jei įrangos montavimą atliko MB „Termoekspertai“ įmonės montuotojai, tačiau demontavimo darbus, techninį aptarnavimą ar kitus darbus, dėl kurių atsirado žala (atsirado gedimas, sistema tapo nesandari ir nutekėjo freono dujos ir kt.), atliko kiti asmenys (ne MB „Termoekspertai“ montuotojai), tokiu atveju įrangai garantija nebegalioja.

10. Nemokamas garantinis techninis aptarnavimas nebus atliekamas, jei:

10.1. gedimas įvyko dėl mechaninių įrangos pažeidimų, dėl elektros įtampos svyravimų ir netinkamo įžeminimo. Į įrenginio vidų patekę pašaliniai daiktai, skysčiai, medžiagos sukėlė gedimą. Stichinės nelaimės, gaisras, o taip pat buitiniai faktoriai darė įtaką gedimui. Gedimas įvyko dėl sąveikos su negarantiniu komponentu. Įrenginiai buvo naudojami ne pagal paskirtį;

10.2. pirkėjas neturi PVM sąskaitos faktūros ar kito pirkimą įrodančio dokumento;

10.3. jei neįvykdyti šių sąlygų 8.1., 8.2. ir 9 punktų reikalavimai.